GSM

GSM (Global System for Mobile Communications) är en standard för trådlösa kommunikationer som används av många olika mobila telefoner och trådlösa nätverk runt om i världen. GSM-systemet gör det möjligt för användare att ringa telefonsamtal, skicka SMS och använda andra mobila tjänster, inklusive datakommunikation.

GSM-systemet använder sig av digital teknik och har ett brett täckningsområde, vilket gör möjligt att använda mobila tjänster på många olika platser runt om i världen. GSM-standarden har också en mängd olika säkerhetsfunktioner, inklusive kryptering av samtal och SMS, vilket gör det svårare för obehöriga att avlyssna kommunikationen.

GSM lanserades först i Europa 1989 och har sedan dess blivit den mest använda standarden för trådlösa kommunikationer runt om i världen. Idag används GSM av mer än 80 % av världens befolkning och det finns fler än 5 miljarder GSM-aktiverade enheter i drift.

GSM har också en mängd olika uppgraderingar och förbättringar, inklusive 3G och 4G, som ger ännu snabbare och mer avancerade mobila tjänster. Idag är det också vanligt att GSM-systemet kombineras med andra tekniker, inklusive 5G, för att ge ännu bättre prestanda och tillgång till avancerade tjänster. Kombinerat med 5G kan framförallt större mängder data överföras utan risk för störning.